NA EMERYTURZE

 

Psy, które nadal mieszkają z nami, choć karierę hodowlaną i wystawową mają już za sobą...


HONEY The Glow Of The Snowy StarAklaro FAST & FURIOUSARABELA White Beauty Of SvidnikQULA KAY OF ARES The Glow Of The Snowy Star